آخرین مطالب ارسالی به وبلاگ

»يكشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 0
توضيحات : دانلود کتاب فرهنگ هورامان›)»> دانلود کتاب فرهنگ هورامان

»يكشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 2
توضيحات : مکان تکلم زبان کرمانجی در جهان›)»> مکان تکلم زبان کرمانجی در جهان

»چهار شنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 30
توضيحات : مختصری درباره کتاب مم و زین ‹)»> مختصری درباره کتاب مم و زین

»چهار شنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 30
توضيحات : قوشمه, ساز محلي مردم شمال خراسان›)»> قوشمه, ساز محلي مردم شمال خراسان

»چهار شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۸۶ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 74
توضيحات : معرفی انجمن فرهنگي و مدنی کردهای خراسان›)»> معرفی انجمن فرهنگي و مدنی کردهای خراسان

»چهار شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۸۶ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 76
توضيحات : آهنگ کرمانجی خراسان با صدای حميدی و کيانی›)»> آهنگ کرمانجی خراسان با صدای حميدی و کيانی

»چهار شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۸۶ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 60
توضيحات : فهرستی از نام‌های کردی برای نامگذاری›)»> فهرستی از نام‌های کردی برای نامگذاری

»پنج شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۸۶ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 169
توضيحات : روژ ژميرئ كوردئ خوراساني( تقويم کرمانجی)›)»> روژ ژميرئ كوردئ خوراساني( تقويم کرمانجی)

»پنج شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۸۶ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 116
توضيحات : آهنگ سردار عیوض خان›)»> آهنگ سردار عیوض خان

»شنبه ۱۸ فروردين ۱۳۸۶ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 296
توضيحات : آدرس سایت های خوانندگان کردی›)»> آدرس سایت های خوانندگان کردی

»شنبه ۱۸ فروردين ۱۳۸۶ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 281
توضيحات : آموزش الفبا و نوشتار در زبان کرمانجي›)»> آموزش الفبا و نوشتار در زبان کرمانجي

»دوشنبه ۰۶ فروردين ۱۳۸۶ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 279
توضيحات : زبان كردي و حفظ آن از هجوم واژگان عربی›)»> زبان كردي و حفظ آن از هجوم واژگان عربی

»يكشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 313
توضيحات : معرفی تعدادی از کتاب های کردی›)»> معرفی تعدادی از کتاب های کردی

»چهار شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 239
توضيحات : ماموستا سهراب محمدی›)»> ماموستا سهراب محمدی

»چهار شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 338
توضيحات : تاریخچه قوم کرمانج›)»> تاریخچه قوم کرمانج

»چهار شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 378
توضيحات : شاخص های زبان و قالب شعر کرمانجی›)»> شاخص های زبان و قالب شعر کرمانجی

»چهار شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 375
توضيحات : مسموم شدن رهبر ملی کردها توسط دولت ترک›)»> مسموم شدن رهبر ملی کردها توسط دولت ترک

»يكشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 385
توضيحات : رقص کردی همانند تمرین رزم است.›)»> رقص کردی همانند تمرین رزم است.

»يكشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 378
توضيحات : دمی با يک مصاحبه ( عبدالله مهتدی )›)»> دمی با يک مصاحبه ( عبدالله مهتدی )

»يكشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 357
توضيحات : زبان کردی، گويش های آن و جايگاه کردی رايج در ايلام›)»> زبان کردی، گويش های آن و جايگاه کردی رايج در ايلام

»دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 382
توضيحات : بخشي ها و يا عاشق ها (خوانندگان کرمانج )›)»> بخشي ها و يا عاشق ها (خوانندگان کرمانج )

»دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 348
توضيحات : کوه الاداغ در جنوب شيروان›)»> کوه الاداغ در جنوب شيروان

»دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 297
توضيحات : جوابيه مطلب درخواستی sepneta.porani›)»> جوابيه مطلب درخواستی sepneta.porani

»دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 291
توضيحات : لهجه شناسی زبان کردی / کرمانجی›)»> لهجه شناسی زبان کردی / کرمانجی


»دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 289
توضيحات : شعری در مورد مردم حلبچه ‹)»> شعری در مورد مردم حلبچه

»دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 233
توضيحات : جوابيه دوست عزيز ****بوروسک ***›)»> جوابيه دوست عزيز ****بوروسک ***

»سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 237
توضيحات : مدل های لباس مردان و زنان کرمانج›)»> مدل های لباس مردان و زنان کرمانج

»شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 341
توضيحات : آموزش زبان کردی / تلفظ اعداد›)»> آموزش زبان کردی / تلفظ اعداد

»سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 286
توضيحات : کسه و ناویه کورد/ شخصيت های مشهور کورد›)»> کسه و ناویه کورد/ شخصيت های مشهور کورد

»سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 259
توضيحات : فصل های کردی به شان کوردی و کرمانجی›)»> فصل های کردی به شان کوردی و کرمانجی

»سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 145
توضيحات : اسم های کردی گامی به سوی اصالت ‹)»> اسم های کردی گامی به سوی اصالت

»سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 102
توضيحات : تاملی بر آلبوم استاد شجريان ( کرمانجی )›)»> تاملی بر آلبوم استاد شجريان ( کرمانجی )

»سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 110
توضيحات : زن کرد رن است و مرد کرد مرد›)»> زن کرد رن است و مرد کرد مرد

»چهار شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 141
توضيحات : زنان و کودکان کرمانج و مراسم عروسی کرمانجی ‹)»> زنان و کودکان کرمانج و مراسم عروسی کرمانجی

»چهار شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 101
توضيحات : گویش های کردی و لهجه های آن ‹)»> گویش های کردی و لهجه های آن

»چهار شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 95
توضيحات : کتاب پند کرمانجی و ضرب المثل های آن›)»> کتاب پند کرمانجی و ضرب المثل های آن

»چهار شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 73
توضيحات : بازداشت اعضا حزب کارگران کردستان در فرانسه›)»> بازداشت اعضا حزب کارگران کردستان در فرانسه

»چهار شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 77
توضيحات : جرم من اينست: «کُردم» و ايرانی!›)»> جرم من اينست: «کُردم» و ايرانی!

»چهار شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 68
توضيحات : ماموستا علی خان آبچوری ‹)»> ماموستا علی خان آبچوری

»چهار شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 79
توضيحات : مقایسه واژگان زبان کردی با دیگر زبان‌ها ‹)»> مقایسه واژگان زبان کردی با دیگر زبان‌ها

»چهار شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 70
توضيحات : بهترین سایت های کرمانجی ‹)»> بهترین سایت های کرمانجی


»پنج شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 2
توضيحات : جبهه متحد کرد و اهداف آن›) } }»> جبهه متحد کرد و اهداف آن

»پنج شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 0
توضيحات : کرمانج و خروج از محدوده اوليه ‹) } }»> کرمانج و خروج از محدوده اوليه

»پنج شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 0
توضيحات : موسيقی مقامی خراسان›) } }»> موسيقی مقامی خراسان

»پنج شنبه ۲۱ دي ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 0
توضيحات : عکس های از شهرهای خراسان شمالی›) } }»> عکس های از شهرهای خراسان شمالی

»سه شنبه ۱۹ دي ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 4
توضيحات : آلبوم تصاوير از کرمانج ها و کردها›) } }»> آلبوم تصاوير از کرمانج ها و کردها

»سه شنبه ۱۹ دي ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 1
توضيحات : علل حركت تاريخي كرد به خراسان ‹) } }»> علل حركت تاريخي كرد به خراسان

»سه شنبه ۱۹ دي ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 1
توضيحات : نگاهي به موقعيت جهاني كرد – كرمانج ‹) } }»> نگاهي به موقعيت جهاني كرد – كرمانج

»سه شنبه ۱۹ دي ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 3
توضيحات : بررسي تاريخي زبان و هويت نژادي در كرستان›) } }»> بررسي تاريخي زبان و هويت نژادي در كرستان

»سه شنبه ۱۹ دي ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 3
توضيحات : زبان کردی و تاریخچه آن در قبل از اسلام›) } }»> زبان کردی و تاریخچه آن در قبل از اسلام

»سه شنبه ۱۹ دي ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 2
توضيحات : موسيقی کردی و آهنگ های کرمانجی›) } }»> موسيقی کردی و آهنگ های کرمانجی

»سه شنبه ۱۹ دي ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 0
توضيحات : 7 میلیون کرد ایرانی درد خود را کجا بگویند؟›) } }»> 7 میلیون کرد ایرانی درد خود را کجا بگویند؟

»سه شنبه ۱۹ دي ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 1
توضيحات : کتاب ارزنده بارگه ياران›) } }»> کتاب ارزنده بارگه ياران

»سه شنبه ۱۹ دي ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 1
توضيحات : سیمای خراسان پس از اسلام›) } }»> سیمای خراسان پس از اسلام

»سه شنبه ۱۹ دي ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 1
توضيحات : هنر و فرهنگ کردی همچنان زنده است›) } }»> هنر و فرهنگ کردی همچنان زنده است

»پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 12
توضيحات : شما کرمانج های عزیز می توانید با یکدیگر چت کنید›) } }»> اتاق گفتمان – اتاق چت

»سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 12
توضيحات : اسفراين مهد کشتی با چوخه›) } }»> کشتی با چوخه

»سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 3
توضيحات : پيشينه تاريخي اسفراين >>>›) } }»> پيشينه تاريخي اسفراين

»سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 12
توضيحات : آينده ی زبان کردی در ايران›) } }»> آينده ی زبان کردی در ايران

»سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 3
توضيحات : دژ صعلوک›) } }»> دژ صعلوک

»سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 13
توضيحات : جاذبه های تاریخی وتفریحی اسفراین›) } }»> جاذبه های تاریخی وتفریحی اسفراین

»سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 5
توضيحات : >>>>> ‹) } }»> <<<<<< چیای شایجیانی >>>>>>

»سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 14
توضيحات : نگاهي به كشتي با چوخه ‹) } }»> نگاهي به كشتي با چوخه

»سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 10
توضيحات : کار ارزنده موسسه کرمانج›) } }»> کار ارزنده موسسه کرمانج

»سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 10
توضيحات : اثری از جعفر قلی زنگلی ‹) } }»> اثری از جعفر قلی زنگلی 


سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 6
توضيحات : منطقه ممد آبو وکوه سالوک ‹) } }»>منطقه ممد آبو وکوه سالوک

»سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 4
توضيحات : مصاحبه با کلیم الله توحدی پژوهشگر کرد شمال خراسان›) } }»> مصاحبه با کلیم الله توحدی

»سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 4
توضيحات : در مورد حاج رضاخان قهرمانی و خانواده اش ‹) } }»> (((( حکایتی پر از درد و غریبی ))))

»پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 4
توضيحات : تی وی های زنده›) } }»> تلويزيون های زنده دنيا

»پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 20
توضيحات : معرفی تمام سایت های کردی و کرمانجی›) } }»> معرفی تمام سایت های کردی و کرمانجی

»پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 1
توضيحات : جاذبه های تاریخی اسفراین›) } }»> جاذبه های تاریخی اسفراین

»پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 0
توضيحات : وه‌رزه‌ گۆڤارێکی سیاسی ، روناکبیری، ئه‌ده‌بییه‌، راگه‌یاندنی کۆمیته‌ی رێکخستنی یه‌کێتیی نیشتمانیی کوردستان له‌ ئه‌ڵمانیا ده‌ری ده‌کات›) } }»> پیشهات

»پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۵ ]  
تعداد كليك ها روي لينك : 7
توضيحات : اخبار خراسان شمالی›) } }»> ویژه نامه خراسان شمالی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: